Banner

OШ ,, Душан Јерковић ‘‘ Ужице

Основна школа ,,Душан Јерковић’’ је савремено опремљена школа, са уређеним школским простором који чини 12 учионица разредне наставе, 10 специјализованих учионица, 5 кабинета, 2 учионице за предшколски узраст, кабинет за децу ометену у развоју, атеље визуелних уметности, фискултурна сала са две свлачионице, реновирана школска библиотека, просторије за педагога, школског психолога, директора, секретара, наставничка канцеларија.

 

Учионице су опремљене новим клупама и новим катедрама, а кабинети су употпуњени најновијом опремом. Модернизацији школе доприноси и добра опремљеност кабинета информатике, али и стално усавршавање наставног кадра.

У холу школе и у учионицама организују се сталне ученичке изложбе, како ликовних тако и литерарних радова, што школи обезбеђује непрестану актуелност. Свечаним приредбама обележавају се Дан школе, 28. новембрa и школска слава, Дан Светог Саве, 27. јануара.

 

Школа има педагошко-психолошку службу, као и Тим за вредновање и самовредновање рада школе, који се баве остваривањима посебних програма. У оквиру школе функционише Тим за борбу против насиља, који је део пројекта ,,Школе без насиља’’.

 

Од 2010 године у нашој школи почела је са радом зубна амбуланта.